Quy trình tuyển dụng

Các bước tuyển dụng tại ISA. Giúp các bạn có thể chuẩn bị trước thông tin cần thiết để có 1 buổi phỏng vấn tốt nhất.

Quy trình tuyển dụng

Hãy hiểu rõ quy trình của chúng tôi để bạn có được một tâm thái thoải mái và tự tin khi đến phỏng vấn cũng như sau phỏng vấn

01

02

04

03

Gửi CV về cho ISA

Gửi CV về cho ISA

Sau khi xem các thông tin và các vị trí xong thì hãy gửi CV về phòng nhân sự của ISA: hr@isa.com.vn

Sàng lọc hồ sơ

Sàng lọc hồ sơ

ISA sẽ sàng lọc hồ sơ và gửi lịch phỏng vấn Online cho đến các ứng viên đáp ứng điều kiện.

Phỏng vấn Online

Phỏng vấn Online

Các ứng viên đáp ứng điều kiện sẽ được phỏng vấn trực tuyến với trưởng phòng nhân sự trước.

Phỏng vấn trực tiếp với Quản lý và Giám đốc

Phỏng vấn trực tiếp với Quản lý và Giám đốc

Phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng công ty và đợi kết quả sau đó.

GỬI HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VỀ ISA